แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาด้านอาชีพประเทศจอแดน

  • he Jordan National Employment-Technical and Vocational Education and Training (E-TVET) Strategy
  • MAPPING TVET jordan
  • TVET in jordan